Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
Få tilsendt OAS nyhetsbrev
H√łgskole:
E-post:

Stort behov for studentboliger i Oslo

Det har vśrt hevdet at behovet for studentboliger er i ferd med Ś bli mettet i Oslo. Bakgrunnen for denne pŚstanden har stort sett vśrt enkelte oppslag i avisene om tomgang pŚ studentboliger, samt at enkelte hevder at det er lett Ś fŚ leid hos studentsamskipnadene.

Dette er en problemstilling som har mange innfallsvinkler, men erfaringene for h√łgskolestudentene i Oslo er avgjort at det trengs flere studentboliger her i byen.

Stor forskjell mellom ulike studentgrupper

Universitetsstudentene i Oslo har gjennom sin studentsamskipnad (Studentsamskipnaden i Oslo Ė SiO) en dekningsgrad (antall hybleri forhold til antall studenter) p√• ca 20 %

H√łgskolestudentene, som OAS leier ut til har en tilsvarende dekningsgrad i overkant av 8 %. Dette er hoved√•rsaken til at boligbygging er en absolutt prioritert oppgave for OAS.

Avisoppslag om tomgang har ingen relevans for OAS. Vi har fullt belegg på våre studenthus i Oslo.

Tilgang og pris på det private boligmarkedet for studenter er konjunkturavhengig

I Ētrange tiderĒ med √łkonomisk usikkerhet vil mange f√łle behov for √• sikre √łkonomien sin. Utbudet av private hybler og leiligheter √łker, prisene faller og det blir i √łkende grad kj√łpers/leiers marked. Dette har v√¶rt den dominerende trend b√•de for boliger og n√¶ringslokaler i Oslo de siste par √•rene.

Speilbildet av dette er selvf√łlgelig at ettersp√łrselen etter studentsamskipnadens boliger kan bli midlertidig dempet. Dette vil selvf√łlgelig sl√• ut f√łrst der hvor dekningsgraden i utgangspunktet er best.

Det vil likevel v√¶re en sv√¶rt risikofylt og lite studentvennlig politikk¬†√• dimensjonere det langsiktige tilbudet ut fra slike svingninger. Alle langsiktige trender viser knapphet og √łkende priser i boligmarkedet i Oslo. Byggingen av studentboliger er et utdanningspolitisk virkemiddel og m√• derfor ta utgangspunkt i den langsiktige utviklingen.

Allerede n√• er det klare tegn til at situasjonen i boligmarkedet er i ferd med √• snu, og det vil v√¶re helt uholdbart om OAS skal basere tilbudet til h√łgskolestudentene p√• at det enkelte √•r kan finnes en marginal tomgang i tilbudet til universitetsstudentene.

Muligheten for å få en hybel svinger sterkt gjennom året

Ved semesterstart er det stor p√•gang og lange ventelister for √• f√• studentbolig. I tillegg til v√•r egen venteliste har vi f√•tt opplyst fra SiO at de hadde 350 av Ēv√•reĒ studenter st√•ende som s√łkere hos seg ved semesterstart h√łsten 2003.

Etter noe tid (6 Ė 8 uker) er ventelistene ikke lengre reelle. Studentene kan jo ikke bo hvor lenge som helst i telt eller hos venner og bekjente. Etter en viss tid vil studentene ha funnet noe annet enn den studentboligen de √łnsket seg - dyrere, d√•rligere eller begge deler, eller de har valgt et annet studiested for i det hele tatt √• f√• en bolig de har r√•d til.

OAS sletter automatisk studentene fra ventelista dersom de ikke fornyer sin s√łknad etter to mnd. Dette for √• slippe en mengde saksbehandling p√• s√łkere som ikke lengre er reelle.

Gjennom √•ret vil det v√¶re en viss utflytting, av mange ulike √•rsaker. Siden det da ikke er store ventelister (studentene bor jo de facto et sted allerede) vil det v√¶re enklere √• f√• studentbolig for de f√• som s√łker. Det er alts√• da et marginalt marked med lite tilbud og f√• s√łkere. Dette sier sv√¶rt lite om det totale behovet for studentboliger.

Videre utvikling/behov

OAS sin etablerte målsetting er å få en dekningsgrad på 15 %. For å oppnå dette trenger vi ca 1000 hybler til.

H√łgskolestudentene vil da fortsatt ha en klart lavere dekningsgrad enn universitetsstudentene i Oslo.¬† F√łr OAS eventuelt etablerer en m√•lsetting om en h√łyere dekningsgrad enn 15%, vil vi imidlertid vurdere n√¶rmere om en slik forskjell kan v√¶re fornuftig ut fra studentpopulasjonens sammensetning: H√łgskolestudentene har gjennomg√•ende kortere studiel√łp, de har st√łrre andel studenter i etterutdanning/videreutdanning og de har muligens en h√łyere andel studenter som kommer fra studiestedet eller det n√¶re omlandet.


21. juli 2005 11:10

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjÝper du skolebÝkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
LŚner pŚ biblioteket
KjÝper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede h√łgskoler