Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Hva er en studentsamskipnad?

Alle studenter ved høgskoler som mottar offentlig støtte, er tilknyttet en studentsamskipnad. OAS er studentsamskipnaden til 16 høgskoler i Oslo og Akershus. Les mer om vårt tilbud.

Studentsamskipnadene er opprettet for å ta seg av studentenes velferdsbehov på lærestedet. Som student  ved en høgskole tilknyttet OAS kan du etter å ha betalt semesteravgift  (per vår 2007 kr 330,-) benytte deg av våre tilbud.

OAS sitt tilbud omfatter følgende:

Studentboliger
Legerefusjon
Helsefond
Treningstilbud
Studentbarnehager
Spisesteder og kaféer
Studenthytter
Psykolog- og rådgivningstjeneste
Kurs-/gruppevirksomhet
Bokhandel

Det er studentene som har mest å si for styringen av studentsamskipnadene. Studentene har flertall i samskipnadenes øverste styre, som bl.a. fastsetter semesteravgiften og hvilke tilbud samskipnaden skal ha til sine studenter. Studentrepresentantene i styret velges av studentdemokratiet ved lærestedene. I tillegg består styret av representanter fra utdanningsinstitusjonene og de ansatte i studentsamskipnaden.

Studentsamskipnadenes tilbud er finansiert gjennom direktebetaling for enkelte tjenester, støtte fra utdanningsinstitusjonene, inntekter fra studentsamskipnadenes forretningsdrift, statsstøtte og semesteravgift.

Relaterte temaer:

Semesteravgift
Høgskoler tilknyttet OAS
Styret i OAS
Andre studentsamskipnader i Norge

Lov om studentsamskipnader
Forskrift om studentsamskipnader


21. juni 2007 17:15

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
Låner på biblioteket
Kjøper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler