GENERELT

Hva er en studentsamskipnad??

Hvor og når finner du oss?
Hva er en studentsamskipnad??
Lov og forskrift
 
Ledige stillinger
Styret i OAS
Ledergruppen i OAS
Semesteravgiften
Høgskoler vi er tilknyttet
Kontakt OAS

Som student kan du nyte godt av studentsamskipnadens tilbud etter å ha betalt semesteravgiften. Semesteravgiften per høst 2002 er kr 330,-

Studentsamskipnaden er til for deg som er student, og skal være

- praktisk tilrettelegger for studiene
- bidra til at studielånet varer lenger
- støttespiller i spesielle situasjoner

Loven sier:

En studentsamskipnad har til oppgave å ta seg av interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested.

Alle studenter ved utdanningsinstitusjoner som mottar offentlig støtte, skal være tilknyttet en studentsamskipnad.
Studentsamskipnadene arbeider for at velferdstiltak og servicetilbud for studenter blir prioritert av stat, kommune og utdanningsinstitusjon.

Semesteravgiften betales ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Ta kontakt med studentkontoret ved ditt studiested.

Her kan du lese om studentsamskipnadene i Norge, samt finne linker til disse


20-06-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk