Nyheter Fritid- og hyttetilbud
Studentboligene Spisesteder
Studentbarnehagene Penelope
Helse- og sosialtjenester Lenker
28.10.98
Alminnelige vilkår for tildeling av plass

1. Ã…pningstid
Familiebarnehagen er åpen for levering/henting mandag til fredag kl. 7.45 - 16.15, barnehagene kl. 7.45 - 17.00.
Barnehagene holder stengt i romjulen og i påskeuken samt offentlige høytidsdager. Familiebarnehagen holder stengt 6 uker om sommeren.
Barnehagene har fem planleggingsdager i året, hvor de holder stengt. Beskjed om planleggingsdager gis god tid i forveien.

2. Oppholdsavgiften
Oppholdsavgiften forfaller til betaling forskuddsvis den 1. hver måned. Avgiften fastsettes av OAS's styre og kan endres med 1 måneds varsel. Tildelingsdato er utgangspunkt for beregning av oppholdsavgift. Ved tildelingsdato fra 1. - 14. i måneden betales avgift for hele måneden. Ved tildelingsdato fra 15. - 31. i måneden betales avgift for halv måned.

I familiebarnehagen vil vi tilrettelegge forholdene så langt det er mulig hvis assistenten er syk eller fraværende av andre grunner. Vi tar forbehold om å kunne stenge plassen midlertidig i slike tilfeller mot å refundere oppholdsavgift for det aktuelle antall dager.

Det gis ikke refusjon av oppholdsavgift hvis plassen i en periode ikke benyttes, f. eks. på grunn av sykdom hos barnet eller reiser/ferier utenom perioder barnehagen holder stengt.

Oppholdsavgiften inkluderer ett måltid og aktivitetsmateriell (leker mv.)

Morsmelkerstatning og annen spesialmat samt bleier, salve o.l. må foreldrene selv bringe med barnet.

Det betales særskilt for trikk- og bussbilletter i forbindelse med utflukter. Andre utgifter må foreldrene også dekke etter forutgående samtykke.

3. Oppsigelse / opphør av rett til plass
Når tilbud om plass er akseptert skriftlig gjelder følgende:
Både OAS og barnets foreldre har adgang til å si opp avtale om rett til barnehageplass. Oppsigelsen skal være skriftlig. Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned regnet fra den 1. eller den 15. i måneden.

Oppsigelse til fratredelse i mai og juni må likevel leveres innen 1. april. Oppsigelser etter 1. april medfører betaling av oppholdsavgiften fram til barnehagens sommerlukking.
Det skal betales oppholdsavgift i oppsigelsestiden. Dette gjelder selv om plassen ikke benyttes.
Hvis plassen ikke sies opp kan den beholdes så lenge en av foreldrene er student ved en høgskole tilsluttet OAS. Det kan søkes om å beholde plassen etter at studiet er avsluttet.

Hvis driften i et hjem i familiebarnehagen opphører har barnet prioritet til andre ledige plasser i OAS' barnehager.