BARNEHAGER

Generelt

Generelt
Familiebarnehagen på Stabekk
Familiebarnehagen i Oslo
Bisletbekken barnehage
Lille Bislet barnehage
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema

Studenter som har barn kan søke om plass i OAS barnehager.
Barnehagene ligger nær de ulike studiestedene i Oslo og Akershus. Vi har tilsammen ca. 90 plasser fordelt på:

Bisletbekken barnehage (Bislet), 26 barn
Lille Bislet barnehage (Bislet), 35 barn
Familiebarnehagen på Stabekk, (Bekkestua), 18 barn
Familiebarnehagen i Oslo,med hjem i de ulike bydelene, 20 barn.


Pris for ordinær barnehageplass er kr 2.380,- pr. måned
Pris for familiebarnehageplass er kr 2.270,- pr. måned
Vi tar forbehold om å kunne øke oppholdsavgiften i løpet av studieåret.

Familiebarnehagene er åpne fra kl. 7.45 til kl. 16.15.
De ordinære barnehagene er åpne fra kl. 7.45 til kl. 17.00


OAS studentbarnehager har som mål å følge opp og ivareta ditt barns egenskaper. Vi vil stimulere den enkeltes naturlige utvikling, slik at barnet får en trygg, stabil og innholdsrik hverdag. Vi ønsker å skape et trygt miljø der dine forventninger, tanker og idéer sammen med våre kan bidra til en barnehage alle trives i.

Erfaring viser at det kan bli ledige plasser gjennom året, og det er mulig å kontakte oss ved behov.

I tillegg har vi noen få firmaplasser. Disse plassene er forbeholdt KLP ansatte/leietakere og egne ansatte.

Søknadsfrist: Du som har studieannsiennitet må søke innen 30. april. Det søkes på eget skjema. Som studieansiennitet regnes det antall semestere søkeren har studert ved nåværende utdanning.

E-post:barnehagene@oas.no


31-08-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk