BARNEHAGER

Søknadsfrister

 
Bisletbekken barnehage
 
Lille Bislet barnehage
 
Familiebarnehagen i Oslo
 
Familiebarnehagen på Stabekk
Ride, ride ranke...
Søknadsfrister
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

Søknadsfrist for studenter med studieansiennitet:
Søknadsfristen for opptak i barnehagene er den 30. april for studenter med studieansiennitet. Som studieansiennitet regnes de antall semestre du har studert ved din nåværende utdanning. Søkere med status som enslig forsørger får ett års forbedret studieansiennitet.

Søknadsfrist for nye studenter:
Det blir satt av en egen kvote med plasser til 1. årsstudenter som starter sin utdanning høsten 2002. 1. årsstudenter må sende inn søknad on barnehageplass så fort de har fått bekreftelse fra samordna opptak om studieplass i slutten av juli. Disse plassene vil bli tildelt i begynnelsen av august. 1. årsstudenter vil bli prioritert frem til 30. september.

Alle søkere må huske å legge ved bekreftelse på studieplass med dato for oppstart av studiet. Enslige forsørgere må legge ved bekreftelse fra trygdekontoret på dette.

Mer informasjon om våre barnehager og søknadsskjema finner du her på våre nettsider. Du kan også ta kontakt med vår opptakskonsulent, Irene Hermansen, tlf. 22 93 35 00/23.


24-07-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk