BARNEHAGER

Lille Bislet barnehage

Generelt
Familiebarnehagen på Stabekk
Familiebarnehagen i Oslo
Bisletbekken barnehage
Lille Bislet barnehage
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema
Fikk ikke barnehageplass?

Barnehagen:tlf. 22 46 21 60
Styrer Margaret Nordengen: tlf. 22 46 07 22

adr.:
Lille Bislet barnehage
Dalsbergstien 22F, 0170 Oslo

E-post til Margaret Nordengen

Lille Bislet barnehage er vår største barnehage med 35 plasser i aldersgruppen 0-5 år.

Barnehagen holder til i nye, trivelige lyse lokaler på Bislet.
Barna er delt inn i 3 grupper med ei gruppe på 18 og to grupper med 9 barn. Gruppene er samlet eller adskilt avhengig av hvilke aktiviteter som er planlagt.
Turer legges til nærmiljøets parker og løkker.

Årsplan for Lille Bislet barnehage 2001/2002 Dette barnehageåret har vi fokus på barnas lekeunivers. Vi ønsker å hjelpe barna til å bli gode i lek. Vi vil bruke metoder innenfor drama og fortelling for å oppnå dette. Nære opplevelser, tanker og forestillinger som er del av barnas verden står gjerne sentralt i lekens verden.

Vil du lese mer? Ta kontakt med barnehagen for å få utdelt årsplan.


18-01-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk