BARNEHAGER

Lille Bislet barnehage

Barnehagesatsene reduseres- se her
Fått studieplass, mangler barnehageplass - se her!
Generelt
Familiebarnehagen på Stabekk
Familiebarnehagen i Oslo
Bisletbekken barnehage
Lille Bislet barnehage
Vedtekter
Reglement for opptak
Alminnelige vilkår for tildeling av plass
Søknadskriterier
Søknadsskjema

Barnehagen:tlf. 22 46 21 60
Styrer Margaret Nordengen: tlf. 22 46 07 22

adr.:
Lille Bislet barnehage
Dalsbergstien 22F, 0170 Oslo

Lille Bislet barnehage er den største barnehagen, og har 35 plasser i aldersgruppen 0-5 år.

Barnehagen holder til i nye, trivelige lyse lokaler på Bislet.
Barna er delt inn i 4 grupper på ca. 12 barn i hver gruppe. Gruppene er samlet eller adskilt avhengig av hvilke aktiviteter som er planlagt.
Turer legges til nærmiljøets parker og løkker.


31-08-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk