Studentenes egen startside
|
Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad
28. januar 2004
 OAS
 Google
 Kvasir
 Yahoo!
22 93 35 00
Welhavensgate 9

Har du husket å betale semesteravgiften?
Vil du ha muligheten til å få støtte ved medisinsk behandling, leie studenthytter, gratis psykolog- og rådgivningstjeneste, rimelige treningskort, barnehageplass og leie av studentbolig?
Studiemestring/eksamensforberedelse, kurs ved HiAk!
Kurset går over to fredager , 13.02 og 20.02 kl 10.30 – 14.30 Sted: Høgskolen i Akershus, Kjeller.
Bodø: Studentene vil ha styreflertall utenfra
Studentene ved Høgskolen i Bodø er skeptisk til det meste fra Ryssdalutvalget, men enige på punktet om eksternt styreflertall. – Det er viktig å få inn tanker utenfra.


 

Siste 10