PSYKOLOG- OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Ta ordet-kurs

Psykolog- og rådgivningstjenesten
Individuelle tilbud
Grupper og kurs
Jobbsøkerkurs
Sorgruppe
Samtalegruppe
Ta ordet-kurs
Eksamensmestringskurs
Andre tilbud
Hvordan kontakte oss

Et kurstilbud til studenter som synes det er vanskelig å ta ordet i grupper og forsamlinger og har lyst til å gjøre noe med dette.


14-02-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk