PSYKOLOG- OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Sorgruppe

Psykolog- og rådgivningstjenesten
Individuelle tilbud
Grupper og kurs
Jobbsøkerkurs
Sorgruppe
Samtalegruppe
Ta ordet-kurs
Eksamensmestringskurs
Andre tilbud
Hvordan kontakte oss

Sorggruppe for studenter.

Også dette semestret er det tilbud om sorggruppe for studenter som har opplevd å miste noen i nær familie eller vennekrets. I en sorggruppe møter en andre som er rammet av sorg, og kan få muligheten til å samtale om opplevelser og følelser knyttet til dødsfallet, begravelse og tiden etterpå. Erfaring viser at det er klokt å dele sorgen med andre for å gradvis komme videre med egen sorgprosess.

Gruppen blir ledet av sosialrådgiver ved OAS og studentprest ved HiO. En sorggruppe består av 5-8 studenter, vi møtes annenhver tirsdag.

Hvis en vil være med i sorggruppa, ta kontakt med Sosialrådgiver Ellen Refsdal tlf. 22 93 33 25 eller studentprest Valborg Orset Stene, tlf. 22 45 20 94 for nærmere informasjon.


02-01-2003

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk