PSYKOLOG- OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Stilling ledig

Stilling ledig
Generelt
Individuelle tilbud
Grupper og kurs
Andre tilbud
Hvordan kontakte oss

Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad består av ca. 85 årsverk og driver velferdstiltak for ca. 15.000 høgskolestudenter ved 11 ulike høgskoler. Vårt velferdstilbud skal høyne kvaliteten i studietiden med formål å bedre studentenes forutsetninger til å gjennomføre studiene. Velferdsavdelingen består av følgende 3 enheter: Studentbarnehagene, Psykolog- og rådgivningstjenesten samt Studentservice. OAS er lokalisert i Oslo.

ledig stilling som
psykolog
i psykolog- og rådgivningstjenesten/OAS

Ledig: 100 %, fast stilling
Tiltredelse: snarest

Kort om tjenesten:
I psykolog- og rådgivningstjenesten er det pr. i dag ansatt 1 sosialrådgiver, 2 psykologer og teamleder (psykologisk samfunnsviter). Tjenesten er underlagt velferdsavdelingen og teamleder rapporterer til styret gjennom velferdssjefen. Styret har i sin innstilling bedt om at tjenesten i større grad tilbyr utadrettet og forebyggende arbeid. For å kunne nå de mål som er satt av styret, lyses det nå ut en ledig stilling som psykolog.

Teamet/tjenesten arbeider med utgangspunkt i studenthenvendelser og behov meldt fra studentmiljøet. Vi ønsker i større grad å kunne arbeid forebyggende i en tverrfaglig kontekst og i samråd med brukergruppe/studentmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk arbeid (individual-/gruppeterapi)
Tjenesten tilbyr korttidsterapi og fungerer som et supplement til offentlige tjenester. Vi ønsker å kunne tilby gruppeterapi. Vi fordeler saker etter kompetanse, spesialitet og kapasitet

 • Utadrettet og forebyggende arbeid (kurs, grupper)
Gjennom klinisk arbeid og i møte med studentmiljøet vil psykologen (med andre ansatte) få innblikk i studentenes behov. Innspill til, og drøfting med, teamet vil danne grunnlag for å utarbeide ulike konsepter for forebyggende arbeid. Utarbeidelsen og gjennomføringen av ulike prosjekter, grupper og kurs i samarbeid med andre fagansatte, vil være en viktig del av stillingens oppgaver. Nå tilbyr vi sorggruppe, eksamen- og stressmestringsgruppe og jobbsøkerkurs. Vi ønsker i større grad å tilby kurs og grupper.

Kvalifikasjoner:

 • Embetsstudiet i psykologi/cand. psychol
 • Ønskelig med erfaring i klinisk arbeid, gjerne med unge voksne
 • Ønskelig med erfaring i kurs- og gruppevirksomhet
 • Faglig engasjement og gode kommunikasjonsevner

Vi kan tilby:

 • Faglig veiledning
 • Gode personalavtaler, forsikring - og pensjonsordninger
 • Gode muligheter for deltakelse og innflytelse i tjenestens utvikling
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling

Lønn:

 • Etter avtale

Menn oppfordres til å søke

Ønskes ytterligere informasjon om OAS, psykolog- og rådgivningstjenesten eller stillingen, vennligst kontakt
teamleder Siri Thorsland, tlf: 22 93 35 22,
e-post: siri.thorsland@oas.no eller
psykolog Ingvild Evensen, tlf. 22 93 35 20 ,
e-post: ingvild.evensen@oas.no.
Søknad med CV sendes OAS v/psykolog og rådgivningstjenesten, Postboks 5283 Majorstua, 0303 Oslo innen 18.04.2001


29-03-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk