HELSEORDNINGER

En ”lysere” hverdag ..!

Ikke råd til å være syk?
Fastlege
Legerefusjon
Søknadsskjema
Vedtekter helsefondet
Akutt legehjelp i Oslo
 
Prevensjon og samliv – gratis legehjelp
En ”lysere” hverdag ..!

Er det et tiltak å komme seg ut av sengen om morgenen?
Synes du det er kjipt med vinter, mørke og kulde? Symptomene kan variere fra de helt lette, som tretthet og manglende tiltakslyst, til dypere depresjoner.

Slike plager kan oppstå fordi vi får for lite lys om vinteren. På mørke vinterdager, spesielt når man er mye innendørs, mottar ikke øynene nok lys til å sette igang oppvåkningsprosessen.

Kanskje du trenger litt ekstra lys?
Noen forskere mener at lysterapi ved hjelp av spesielle lyslamper kan hjelpe oss med mørketidsplagene våre. Disse lyslampene skal være utviklet for å oppveie en del av den mangelen vi får på lys i vinterhalvåret. Vi har plassert slike lyslamper sentralt ved flere av våre studiesteder. Disse lampene kan du benytte fritt.

Lysterapi - Hvor ofte – og hvor lenge?
Noen vil merke bedring etter 1-2 uker. Andre kan gjerne fortsette hele vinteren. Regelmessig bruk vil gi best resultater. Fra ½ t – 2 t hver gang i tre til fem dager per uke avhengig av hvor nærme du sitter. Sitter du 20cm fra lyset, kan du avslutte etter ca. ½ time. Ved 40 cm avstand, er anbefalt tid ca. en time. Ved 60 cm avstand, er anbefalt tid ca. to timer. Du kan også avbryte behandlingen, for siden å fortsette hvis du har behov.

Du kan fint lese en bok/studere, eventuelt spise lunsjen din mens du sitter foran lampen. Det viktigste er at lyset treffer øynene.

Kontakt lege før bruk av lyslampe hvis:
Du har en øyelidelse eller er overfølsom mot lys
Du tar/har tatt antidepressiva eller medisiner mot epilepsi.

Spørsmål om lyslampene?
Kontakt Irene Hermansen eller Berit Iversen, OAS, tlf. 22 93 35 00. E-post: irene.hermansen@oas.no

Lyslamper er plassert følgende steder:
HiO: Fyrhuset kafé, P52, HiO: annas spiseri, P52, HiO: kafé eva, P48
HiAk: Studentkaféen på Bekkestua
PHS: Ta kontakt med studentkontoret.
NITH, Bekkestua og Galleriet: Ta kontakt med studentkontoret.

Dette tilbudet er gratis for våre studenter.

PS:Ta en spasertur utendørs midt på dagen. Det kan også hjelpe for mangel på lys!


13-11-2002

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk