BOLIGER

Oppsigelse

Ullevål studentby - Kirkeveien
Ullevål studentby - Nedre Ullevål
Sofienberg studenthjem
Åkebergveien studenthjem
Kansleren studenthjem
Aker studenthjem
St.hanshaugen studenthjem
OAS kvote i SiOs boliger
Søknadsskjema
Søknad over Internett
Hvordan søke
Generelt
Boligreglement
Leiekontrakts varighet
Oppsigelse
Privat boligformidling
Kontakt oss

Oppsigelsestid er 1 – en – måned fra den første dato i den påfølgende måned. Gyldig oppsigelse må være skriftlig. I melding om oppsigelse skal det oppgis ny adresse, samt kontonummer for tilbakebetaling av depositum.


07-03-2000

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk