BOLIGER

Hovedopptak

Hovedopptak
Generelt
 
Sommerleie
 
Våre boligtilbud
 
Privat Boligformidling
 
Søknader
 
Kontraktsdokumenter
Kontakt oss

Er du ny student i høst?

Hovedtildelingen for høstsemesteret starter helt i slutten av juli og fortsetter i store deler av august. Høgskolen i Oslo kjører sitt hovedopptak ca. 25. juli og vi venter i noen dager etter dette slik at vi får med oss postgangen før vi begynner å tildele.

Vi har mange boliger vi skal tildele i denne perioden og utenbys førsteårsstudenter blir prioritert. vi har korttidsleie for over sommeren slik at vi holder av boliger til de studentene som kommer nye til Oslo.

Søknadsskjema finner du på våre web-sider. Du kan også ringe oss på 22 93 35 10/00 og be om å få et søknadsskjama tilsendt. Sørg for å ha søknadsskjemaet klart når du får opptaksbrevet fra skolen, og sendt søknaden umiddelbart etter du har fått studieplass. Ikke glem å sende med en kopi av opptaksbrevet, søknaden kan ikke behandles hvis vi ikke får bekreftelse på studieplass.


17-07-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk