BOLIGER

Leiekontraktens varighet

 
Boligtilbud - OAS
 
Boligprosjekter
 
Søknader
 
Kontraktsdokumenter
Kontakt oss
Nye opptaksregler!
Velkommen til OAS Studentboliger
Carl Berner studenthus - Virtuell visning
Husvert
Carl Berner studenthus
Hvor finner du våre studentboliger?
 
Boligmøtet 2002

Leiekontraktene løper som regel til 31.7 hvert år. Leietaker kan søke om forlengelse av leiekontrakten dersom studiet ikke er avsluttet. Slik søknad må være OAS i hende minimum en måned før kontraktens utløp. Ved kontraktsutløp 31.7 må kontrakten forlenges før 1.6.


02-07-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk