BOLIGER

Generelt

Ullevål studentby - Kirkeveien
Ullevål studentby - Nedre Ullevål
Sofienberg studenthjem
Åkebergveien studenthjem
Kansleren studenthjem
Aker studenthjem
OAS kvote i SiOs boliger
Søknadsskjema
Søknad over Internett
Hvordan søke
Generelt
St.hanshaugen studenthjem
Boligreglement
Leiekontrakts varighet
Oppsigelse
Privat boligformidling
Kontakt oss

OAS studentboliger har i dag 900 boliger i Oslo. Tilbudet er variert og består av både hybler, hybelleiligheter og leiligheter, møblerte og umøblerte.

Alle våre studentboliger ligger sentralt i Oslo og i nærheten av offentlige kommunikasjonsmidler. De fleste med sykkelavstand til studiestedene.

Du kan søke bolig hos oss hele året!

Vi har planer om å bygge ca. 1.500 nye boliger i Oslo og på Lillestrøm innen fem år.

Hovedmål Å dekke boligbehovet blant våre studenter til en rimelig pris, og med hensiktsmessig beliggenhet i forhold til studiestedene.


04-01-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk