BOLIGER

Leiekontrakts varighet

Ullevål studentby - Kirkeveien
Ullevål studentby - Nedre Ullevål
Sofienberg studenthjem
Åkebergveien studenthjem
Kansleren studenthjem
Aker studenthjem
St.hanshaugen studenthjem
OAS kvote i SiOs boliger
Søknadsskjema
Søknad over Internett
Hvordan søke
Generelt
Boligreglement
Leiekontrakts varighet
Oppsigelse
Privat boligformidling
Kontakt oss

Varighet/forlengelse av leiekontraktLeiekontraktene løper som regel til 31.7 hvert år. Leietaker kan søke om forlengelse av leiekontrakten dersom studiet ikke er avsluttet. Slik søknad må være OAS i hende minimum en måned før kontraktens utløp. Ved kontraktsutløp 31.7 må kontrakten forlenges før 1.6.


07-03-2000

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk